Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Borisz Gorbatov

Az apák ifjúsága

Színmû négy felvonásban

Forditó: Szabó Lajos

„Az Apák ifjúsága címû darabban Anton és Natasa életüket adják a forradalomért, azonban haláluk nem tör le, mert tudjuk, hogy nem hiába haltak meg s éppen ez a darab legnagyobb értéke.
A szerzõ egyszerû eseményt választ darabja tárgyául. 1942-ben vagyunk, a nagy Honvédõ Háború idején. Rjabinyin ezredeshez komszomolista lányok érkeznek, akik kérik, hogy juttassa át õket az arcvonalon. Az ezredes az egyik lányban ismerõst vél felfedezni, s ki is derül, hogy Jelena az õ egykori komszomolista elvtársának, Natasának a leánya. Az ezredes a lányok kérésére elkezdi mesélni élete történetét. Változik a kép: az író Loginov orvos házába vezet el bennünket. Itt ápolja Natasa, az orvos leánya Rjabinyint, az ifjú komszomolistát, aki súlyosan megsebesült a ’17-es forradalom dicsõ harcaiban. Ifjúi lelkesedése azonban erõsebb, mint a betegség és megszökik ápolói házából s fölkeresi elvtársait. Az ifjú komszomolisták birtokukba veszik a város egyik gyönyörû villáját, amelyben a grófnõ lakott. Itt rendezik be a Komszomol városi szervezetének irodáját. Itt találkozunk Antonnal, a hõs forradalmárral, akit lelkesedése néha túlzásokra is ragadtat, de mikor harcba indul, csak az ügy gyõzelmét látja maga elõtt s nem fél a haláltól. Hasonlóan felejthetetlen típus Rjabinyin, aki a legnagyobbat cselekszi: legyõzi önmagát, túlemelkedik egyéni szenvedésein, a kedves, csupa-szív Jefimcsik, a komolykodó Ocskár, a lelkes Fegya és az egyszerû, jólelkû Dása. Közéjük érkezik meg az orvos leánya, Natasa, akinek elõítéletek szövevényét kellett elszakítania, hogy eljusson a sereghez. Az ifjak kétkedve fogadják õszinteségét, de csakhamar bebizonyítja, hogy méltó a komszomolista tagságra. Mély szerelem fejlõdik ki Anton és Natasa között, bár Natasát Rjabinyin is szereti. Mikor ez utóbbi megtudja Natasa és Anton eljegyzését, nem esik kétségbe, hanem minden erejét a gyõzelem szolgálatába állítja. Közben hír érkezik, hogy a fehérek közelednek a város felé. A komszomolisták mozgósítják az ifjakat s fegyvert fognak a forradalom megvédésére. Ebben a harcban esik el Anton, majd Natasa. Harcuk azonban nem ért véget, az ellenforradalmárokat legyõzték és megindult a szovjet állam megerõsödésének korszaka.
A darab utolsó jelenetében, amikor az ezredes befejezi elbeszélését, az ifjú komszomolisták – mint egykor – dallal indulnak vállalkozásukra.” (Fekete Attila, Fáklya)
 


Szereplők:


Sztyepán Rjabinyin

Vaszja fõhadnagy

Natasa–Jelena

Natasa–Jelena:

Gábor Katalin

Nikolaj Loginov

Jefimcsik

Maruszja

Jevdokia Petrovna

Jevdokia Petrovna:

Bárdi Teréz


Súgó:

Bemutató: 1953.11.07