Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Anyám, feleségem, gyermekem

Irodalmi összeállítás két részben

József Attila, Makszim Gorkij, Gonzalo Carnevali, Ottilia Cazimir, Salamon Ernõ, Zaharia Stancu, Demostene Botez, Vihar Béla, Szergej Jeszenyin, Petõfi Sándor, Hajdu Zoltán, Aradi József, Király László, Molnos Lajos, Jevgenyij Jevtusenko, Henrik Ibsen, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nicolae Labiº, Szász János, Rainer Maria Rilke, Paul Éluard, Létay Lajos, Illyés Gyula, Dumitru Corbea, Igor Saferan, Bartalis János, Rabindranath Tagore, Cicerone Teodorescu, Szabó Lõrincz,Tudor Arghezi, Eugen Jebeleanu, Maria Banuº, Vladimir Kafarov mûveibõl

A versek fordítói: Makai Imre, Franyó Zoltán, Szemlér Ferenc, Kiss Jenõ, Jancsik Pál, Veress Zoltán, Illyés Gyula, Áprily Lajos, Rab Zsuzsa, Jékely Zoltán, Garai Sándor, Radnóti Miklós, Jánosházy György, Kardos László, Majtényi Erik

 A szép vers, a költészet igézetében fogantak az eddigi nagysikerû váradi irodalmi matinék. A legutóbbi, az Anyám, feleségem, gyermekem címû, három lelkes színész, Bányai Irén, Dálnoky András és Laczó Gusztáv versrajongásának köszönhetõ.
Dicséret illeti õket már az összeállításért is. Jó érzékkel válogattak; nem az elkoptatott, unos-untalan hallott verseket vették be mûsorukba, hanem a kevésbé hozzáférhetõ, a családi kapcsolatokat modern megvilágításban bemutató alkotásokat.
A három elõadómûvész három stílust egyesített. Bányai Irén a lényegre ható, modern, intellektuális versmondás mûvésze, Dálnoky András szenvedélyes, elmélkedésre hajló, Laczó Gusztávban pedig egészen új vonásokat fedezhettünk fel: jó érzéket a humoros szövegek iránt. (Kelemen István, irodalmi titkár – Dolgozó Nõ)


Szereplők:


Elõadómûvészek


Színpadkép:

Bemutató: 1968.03.31