Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Eugene O’Neill

Amerikai Elektra

Drámai trilógia

Forditó: Ottlik Géza

„A szerzõ az antik drámairodalom egyik remekmûvét helyezi modern környezetbe. Hõsei mai amerikai emberek.
1. Hazatérés
Míg Ezra Mannon gazdag amerikai polgár az amerikai polgárháborúban harcol, felesége egy furcsa hajóskapitány, Adam Brant szeretõje lesz. Brant is Mannon ivadék, anyja, mint dajka várt gyereket Ezra nagybátyjától. Ezért elzavarták a házból. Brant mélységesen gyûlöli a családot, és az elején azért közeledett Christine-hez, hogy bosszút álljon. Ám halálosan beleszeret. A rideg katonás férjétõl csak gyerekeket szült, de szeretetet soha nem kapott. Egyetlen ember áll közel szívéhez, fia, Orin. Lányát, Lavíniát sem szereti, aki viszont betegesen rajong az apjáért.
Vége a háborúnak és a családfõ hazatérésének fogadására készülõdnek. Lavínia elhatározza, hogy véget vet a Brant-ügynek. Megfenyegeti anyját, hogy mindent elmond apjának. Az asszony megígéri, hogy kiadja szerelme útját, de elhatározza, hogy megöli férjét. Ezrának komoly szívbaja van, így mindenki azt hiszi majd, hogy a szíve ölte meg.
A mérget Brant szerzi meg. Az asszony bevallja férjének hogy megcsalta, s mikor az rosszul lesz, orvosság helyett mérget ad be neki. Ám a haldokló rájön és még van annyi ereje, hogy lányának elmondja, ki a gyilkos.
2. Az ûzött vad
Orin is hazaérkezik apja halála után. Várja õt egy fiatal lány is, Házel. Anyja is szeretné a házasságot, mert akkor a fiú kikerülne Lavínia hatása alól. Orin eleinte nem hisz nõvérének, de amikor megtudja, hogy anyja Brant szeretõje lett, õbenne is feltámad a gyûlölet. Az asszony Branthez utazik, gyerekei titokban követik és kihallgatják tervüket, miszerint Kínába akarnak szökni. Amikor az asszony elmegy, rajtaütnek a férfin és Orin agyonlövi.
Majd elmondja anyjának, hogy végzett a férfival. Christine Ezra revolverével fõbe lövi magát. Orin számára borzalmas anyja halála, iszonyú bûntudat vesz rajta erõt.
3. A kísértetek háza
Lavínia és Orin elutaznak a Távol-keletre. A lány azt reméli, hogy öccse majd megnyugszik. De az önvád továbbra is gyötri a fiút. Lavínia azonban megváltozik, már nem utasítja vissza az eddig sikertelenül udvarló Peter közeledését és az esküvõre készülõdik. Orin azonban beteges féltékenységet érez és nõvére szerelmére vágyik. Amikor Lavínia undorral elutasítja, fõbe lövi magát.
A lány még ekkor sem adja föl a reményt, hogy Péter oldalán megtalálja a boldogságot. De a férfi visszariad, s Lavínia ekkor megérti, hogy sohasem lehet boldog. Szakít Péterrel, bezárkózik a Mannon-házba, magányosan akar élni, örök gyászban és fájdalomban.” (Színházi Kalauz)

„Az Amerikai Elektrát nem vitatható sors-szemlélete emeli a korszerû érdeklõdés elõterébe, hanem jellemformáló, emberábrázoló mûvészete, amely a lélek titkait kutatja a szépség, az erény, a bûn, a hûség és az árulás összefüggéseiben...
Nincs egyetlen hõse sem, aki a nagyság és a példakép szintjére emelkedhetne. Még Lavínia-Elektra sem, noha megvan benne az olthatatlan vágy a tisztaság, a szeretet és szerelem után. De a gõgös, önhitt, arisztokratikus család embertelen becsvágya õt is letéríti a szép emberi szenvedélyek útjáról. Feléget maga körül mindent, ami az élethez, az emberekhez, a szeretethez köthetné. Saját lelkének rácsai mögé zárkózik – önpusztító konoksággal, szinte már embertelen következetességgel. Ez az egyetlen nagyság, amely sorsát lezárja, ha nagyságnak lehet nevezni az emberi érzelmek teljes megtagadását.” (Robotos Imre, Fáklya)
 


Szereplők:


Ezra Mannon, vezénylõtábornok

Christine, a felesége

Lavinia, a leánya

Orin, a fia

Adam Brant, tengerész kapitány

Peter Niles, tüzér kapitány

Hazel Niles, a húga

Seth, a kertész

Louisa

Dr.J.Blake

Amos Ames


Rendező:

Kísérõzene:

Súgó:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1968.04.07