Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Mesterházi Lajos

A tizenegyedik parancsolat

Színmû három felvonásban

„Új törvényt ígér címében a szerzõ. Új erkölcsi törvényt, a tíz, kõtáblára vésettnél és konvenciókban rögzõdött többi számtalannál emberségesebbet. Mesterházi írói lelkiismerete nekivág a keserves pusztai bolyongásnak, hogy szétrepesszen elkényelmesedett véleményeket és ócska elõítéleteket… igen egyszerû és mégis különös történetet jelent be a darab fõhõse, az író. Születésnapját és házassági évfordulóját ünnepli, beérkezetten és elégülten. Neve az erkölcsrõl szóló heti rádió-csevegésekbõl népszerû név, hirdetett igazságai közkeletûek. De a családi ünnepet egyszerre átszínezi egy váratlan motívum: betoppan egy fiatal lány, akinek szerelmét szétdúlta az író legutóbbi rádióelõadása. Kiderül, hogy ezek az elõadások kész formulákra mûködnek, automatikusan, „elvek” távirányításával, de közelebbrõl nézve az igazság más, mint amit hirdetnek. Az író nehéz pokoljárás után kénytelen ráismerni munkásemberek felbomló házasságának és átrendezõdõ szerelmének tükrében saját házasságának válságára is. Arra a „civilizált” kíméletlenségre, ahogyan õ a felesége egyéniségével, ambícióival bánik, ahogyan kiuzsorázza az egyenrangú társa életenergiáit. Rádöbben, hogy elvont régiókból ítélkezett eddig, szavai szentbeszédek zengõ igéi voltak. S mikor ítéletet mond egy munkásférfi és egy férjét elhagyó munkásasszony ügyében, kemény ítélõszéket tart saját házassága fölött is. Ez az igazság téríti aztán vissza hozzá feleségét és téríti vissza önmaga lelkiismeretéhez az írót… Mesterházi végigjár ugyan egy változatos lelkiismereti utat, feltép gondolatokat, de drámájának végsõ megoldása mégis publicisztikus…mûve a megígért új törvényt nem hozza meg.” – részletek az elõadás mûsorfüzetébõl.

Az elõadás rendezõje, Szabó József, az érvek és ellenérvek társalgási dráma stílusába lendületet vitt, az emberi alakokba sorsokat sûrített, pontosan szerkesztett jelenetei természetes sodrással hordozzák az indulatokat, szenvedélyeket… - Implon Irén, Fáklya

 


Szereplők:


Kadácsné

Mészáros

Elnök:

Hajdu Géza

Plébános

Plébános:

Gábor József

Oroszlán


Rendező:

A rendezõ munkatársa:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Zenei összeállítás:

Zenekarvezetõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1972.10.13