Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

N.V.Gogol

A revizor

Komédia három felvonásban

Forditó: Hevesi Sándor

„A 19. század elején az orosz közéletben divatozott a vesztegetés, ez az alapja Gogol híres darabjának.
Egy vidéki városka polgármesterénél nagy tanácskozás folyik. Mert a városba revizor érkezik. A hivatalnokok nagyon megijednek, hiszen egyikük sem tett eleget kötelezettségeinek, a pénzt viszont zsebre vágták. A baj ott van, hogy nem tudják, mikor érkezik és ki lesz a revizor, mert álruhában érkezik. A reménytelennek látszó helyzetet két földbirtokos menti meg. Bobcsinszkij és Dobcsinszkij a fogadóban ülve megpillantanak egy idegen fiatalembert. Hlesztakovnak hívják, Pétervárról érkezett hivatalnok. Már két hete a városban tartózkodik és minden iránt érdeklõdik. Persze Hlesztakov valójában minden pénzét elverte, és nem tud a kisvárosból tovább indulni, sehogyan sem tud pénzhez jutni. Már attól fél, hogy adósságai miatt a börtönbe csukják. Így találkozik a polgármesterrel, aki viszont az álruhás revizort látja benne. Hlesztakov rájön arra, hogy félreértésrõl van szó, de kalandor természete kihasználja az alkalmat és elfogadja a polgármester meghívását. Elköltözik a fogadóból, ahol kiegyenlítik a számláit, udvarol a polgármester lányának, részt vesz a tiszteletére rendezett fogadáson.
A város hivatalnokai örömmámorban úsznak, sikerült a rettegett revizort megvesztegetniök.
Ám Hlesztakov, miután a sok pénzt zsebre vágta, az ajándékokat elfogadta, jobbnak látja távozni. Pedig már az esküvõre készülõdnek a polgármester házában. Azonban a võlegény helyett Hlesztakov elfogott levelét olvashatják, amibõl kiderül az igazság. De még fel sem ocsúdhatnak, mert megjelenik a városi csendõr és bejelenti, hogy revizor érkezett és várja az urakat a fogadóban…” (Színházi Kalauz)
 


Szereplők:


Anton Antonovics, a város polgármestere

Anna Andrejevna, a felesége

Márija Antonovna, a leánya

Márija Antonovna, a leánya:

Gábor Katalin

Márija Antonovna, a leánya

Luka Lukics Hlopov, iskolaigazgató

A felesége

Ammosz Feodorovics Ljapkin-Tyapkin, járásbíró

Artyemij Filippovics Zemljanyika, kórházi gondnok

Ivan Kuzmics Spekin, postamester

Pjotr Ivanovics Dobcsinszkij, helybeli birtokos

Pjotr Ivanovics Bobcsinszkij, helybeli birtokos

Ivan Alekszandrovics Hlesztakov, pétervári hivatalnok

Oszip, szolgája

Hrisztyián Ivanovics Gibner, a megye orvosa

Sztyepan Ivanovics Korobkin, nyugalmazott hivatalnok

Korobkina, a felesége

Sztyepan Iljics Uhovertov, rendõrfelügyelõ

Gyerzsimorda, rendõr

Szvisztunov, rendõr

Abdulin, kereskedõ

Második kereskedõ

Harmadik kereskedõ

Fevrónyija Petrovna Posljopkina

Az altiszt özvegye

Miska, a polgármester szolgája

A fogadó pincére

Csendõr

Vendégek, kereskedõk, polgárok


Rendező:

Ügyelõ:

Súgó:

Maszkmester:

Bemutató: 1960.06.03