Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Ny. V. Gogol

A revizor

komédia

Forditó: Bodolay Géza

A vidéki város polgármestere levélben értesül arról, hogy titkos utasítással, inkognitóban, revizor érkezik a városba. Az összehívott tisztségviselõk riadalmát már csak fokozni tudja a következõ hír, miszerint egy ismeretlen fiatalember szállt meg az egyik fogadóban. Veszélyben tehát a rend - az a rend ami a megvesztegetések, a kölcsönös szolgálatok, megalkuvások, sikkasztások által, fáradságos munka révén, már oly régen felépítettek.

A revizor 1836-os premierje heves tiltakozást váltott ki hivatalos körökbõl, minek hatására Gogol emigrált, ettõl függetlenül - vagy tán éppen ezért - ez a mû garantált siker ma is.

„Gogol A revizorja egy új drámai mûfajnak, a tragikus farcenak volt úttörõ felfedezése. A komédia állandó és legõsibb cselekménye, az antik komédiától a commedia dell'artéig, a vaskos népi bohózatoktól Moliéreig két ház összeütközése. Az egyik az erényé és a rendé, a másik a féktelen élvezeteké. Az egyikben a család lakik, a másikban azok találkoznak, akik a családot és a rendet veszélyeztetik. Idõnként azonban sajátos komédiákkal van dolgunk: ezek olyan anekdotákon alapulnak, amelyekben azonnal feltárul az abszurditás reális volta és a realitás abszurduma, a lidérces álom komikuma és a komikum lidércnyomása. Kiváltképp igaz ez A revizorra, az elsõ tragikus farcera. Mihelyst az idegen belép az erény és a tiszteletreméltóság házába, lehullanak a maszkok. A pater familias vén kéjencnek és zsugori zsarnoknak bizonyul, felesége csak udvarlóra vár, leánya megszökik szerelmesével, fia már jó elõre elzálogosította örökségét. A revizorban a város atyja és a helybéli elõkelõségek az elsõ jelenettõl a korrupció maszkját viselik. Gogol sorra visszájukra fordítja a hagyományos vígjáték eljárásait.

A nagy komédiák mindig tükröznek valamit, ám A revizor az elsõ és bizonyára az egyetlen darab, amelyben a komédia tükrözési funkciója teátrálisan is realizálódik. Amikor A revizor záróképében a polgármester és a notabilitások hatalmas bábukként megmerevednek, maga a tükör is megdermed. Ebben a pillanatban a nézõtér színpaddá és a színpad nézõtérré válik. A revizorban a rend és a hatalom háza egyszersmind a rettegés háza is. A darab õsbemutatóján zsúfolásig telt a nézõtér: mindkét ház képviseltette magát. "Mit röhögtök? Magatokon röhögtök!" A komédia e legpompásabb mondatát, melyet a polgármester egyenesen a közönség arcába kiált, Gogol a premier után írta a darabhoz."

Jan Kott


Szereplők:


Anton Antonovics Szkvoznyik-Dmuhanovszkij, polgármester

Anna Andrejevna, a felesége

Marja Antonova, a leánya

Luka Lukics Hlopov, tanfelügyelõ

A felesége

Ammosz Fjodorovics Ljapkin-Tyapkin, járásbíró

Artyemij Filippovics Zemljanyika, népjóléti intézmények fõgondnoka

Ivan Kuzmics Spekin

Pjotr Kuzmics Dobcsinszkij, helyi földbirtokos

Pjotr Ivanovics Bobcsinszkij, helyi földbirtokos

Ivan Alekszandrovics Hlesztakov, pétervári tisztviselõ

Oszip, a szolgája

Hrisztyian Ivanovics Hübner, járási orvos

Fjodor Andrejevics Ljuljukov

Ivan Lazarevics Rasztakovszkij

Sztyepan Ivanovics Korobkin

Korobkinné

Abdulin, kereskedõ

Fevronya Petrovna Posljopkina, lakatosné

Miska, a polgármester szolgája

Egy pincér

Advotya, néma szolga a polgármester házában

Sztyepan Iljics Uhovjortov, rendõrkapitány

Szvisztunov, rendõr

Gyerzsimorda, rendõr


Rendező:

Szcenikus:

Súgó:

Világosító:

Bemutató: 2008.10.26