Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Lehár Ferenc

A mosoly országa

Léon Victor szövegkönyve nyomán írták: Ludwig Herczer és Friedrich Löhner

Nagyoperett három felvonásban

Forditó: Harsányi Zsolt

A darab egy szerelem körül bonyolódik, története szerint Lichtenfels tábornok bált rendez lánya, Liza tiszteletére. Az estélyen részt vesz a kínai nagykövet, Szu-Csong herceg is, aki iránt Liza titokban gyengéd érzelmeket táplál. A férfit váratlanul hazarendelik, ezért Liza úgy dönt, felfedi, mit érez iránta. Szu-Csong sem akarja elveszíteni a lányt, így magával viszi Kínába.
A pár boldogságát beárnyékolja, hogy az ország konzervatív vezetõje, Csang gyûlöli az új európai asszonyt. Azt követeli Szu-Csongtól, hogy kínai szokások szerint vegyen elõkelõ kínai feleséget, ahogy hazája törvényei és hagyományai elõírják. A férfinak négy kínai nemesi lányt kellene elvennie, akiket már ki is választottak, és az esküvõ idõpontját is kitûzték. Szu-Csong látszatra beleegyezik a házasságba, de semmiképp sem akar Lizáról lemondani.
Ekkor érkezik meg Magyarországról Hatfaludy Ferenc kapitány, aki régóta szerelmes a lányba. Elárulja neki, hogy Szu-Csongnak újra meg kell nõsülnie. Lizának nincs más választása, menekülnie kell.
Lichtenfels gróf lánya gyõzött egy lovassági versenyen. A sikert családja egy házibállal ünnepli. Megjelenik a versenyt rendezõ huszárezred küldöttsége is, élén Hatfaludy Ferenc fõhadnaggyal, aki Lizának a gyerekkori jóbarátja. Sõt több is ennél, mert a maga részérõl komolyabb érzéseket is táplál iránta. Most tette le a minisztériumban a kauciót, hogy Liza kezét annak rendje-módja szerint megkérhesse. A lány azonban Szu-Csong herceghez, a kínai nagykövethez vonzódik. Érzelmeit eddig gondosan leplezte, azonban váratlan fordulat következik be: a herceget hazahívják. Liza nem tud többé uralkodni érzelmein, szerelmet vall. A herceg boldogan magához öleli és együtt utaznak Pekingbe.
Pompás ceremóniák közepette adják át Szu-Csong-nak a legmagasabb kitüntetést, a sárga kabátot. Alig marad azonban egyedül a herceg, már mutatkoznak az ellentétek közötte és a konzervatívok között. Csang kegyelmes úr gyûlöli az európai nõt, felháborodik szokásain és keményen megleckézteti Mi-t, Szu-Csong nõvérét, amiért Liza hatására európai sportokra vetekedett. Követeli Szu-Csong-tól, hogy az õsi törvények értelmében négy nemes mandzsu lányt vegyen feleségül, akiket õ már ki is választott, sõt a menyegzõ idõpontját is kitûzte. Szu-Csong azonban csak arra hajlandó, hogy forma szerint teljesítse ezen õsi szokásokon alapuló követeléseket, de abba már nem egyezik bele, hogy a négy nõ igazi felesége legyen vagy pláne, hogy Lizáról lemondjon. A szemfüles Ferenc azonban megtudja a dolgokat és figyelmezteti Lizát a történtekrõl. Liza nem hiszi el, csak akkor amikor férje is megerõsíti ezen tényállást. Elhatározza, hogy megszökik, azonban a herceg õrséget állít lakosztálya elé. A herceg tudja, hogy vége mindennek és egy Buddha-oltáron jelképesen feláldozza Liza fényképét.
A fogoly Lizához belopózik Ferenc. A szöktetési kísérletben Mi segítségére is számít. Kiderül azonban, hogy minden ajtó és titkos átjáró zárva van. Mi erre utolsó lehetõségként a kápolnán keresztüli menekülést javasolja. Kinyitja a kápolna ajtaját és ekkor az egész társaság szinte megdermed a váratlan látványtól: a herceg összefont karokkal állja el a menekülés útját, mereven, mozdulatlanul farkasszemet nézve a szökevényekkel. A nagylelkû Szu-Csong azonban nem képes kicsinyes bosszúra és végül maga segít Lizának és Ferencnek elhagyni a palotát. Szu-Csong gyötrelmét hûvös mosoly mögé rejti.
 


Szereplők:


Lichtenfels, táborszernagy

Lichtenfels, táborszernagy:

Battyán Kálmán

Pottenstein-Hatfaludi Ferenc, fõhadnagy

Pottenstein-Hatfaludi Ferenc, fõhadnagy:

Palóczy Frigyes

Hardeggné

Egy tábornok

Fini

Szu-Csong herceg, kínai követ

Mi, a húga:

Anghi Rozália

Csang, a nagybátyjuk

Csang, a nagybátyjuk:

Tolnai Tank László

Fu-Li, titkár

Fõeunuch

Liza, a leánya


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Vezényel:

Súgó:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1966.06.19