Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Nagy Endre

A miniszterelnök

Komédia három felvonásban

Nagy Endre, a magyar kabaré megteremtõje, valamikor a 20. század elején együtt ült a váradi redakciókban Ady Endrével. Majd õ is felkerült Pestre és nemcsak konferanszié szövegeket ír, hanem színmûveket is, köztük 1912-ben A miniszterelnök címût.

Egy postatiszt felesége félreértésbõl kifolyólag gyanúba keveredik, mintha a miniszterelnök úrral intim viszonyban lenne. Ebbõl az alaphelyzetbõl indulnak a frappáns helyzetek, amelyekben remekül megformált színpadi alakok elevenednek meg.

A ravaszkodó házúr, az urizáló lakáj, a duzzogó szolgálólány, a rendõrtiszt, a körülményeskedõ postafõnök. A miniszterelnök gáláns kalandjára, pontosabban annak álhírére épülnek a karrierek fokozatai.

„A darabhoz az ötletet egy hajdani tábornok gáláns halála adta: a titkos szeretõjénél érte utol a gutaütés. Nagy Endre darabjában a miniszterelnök régi barátnéja címére megy s nem veszi észre, hogy az már elköltözött onnan, s aszerint viselkedik a háziasszonnyal, egy kistisztviselõ szelíden szenvedõ feleségével. Egy kis rosszullét, sajtó, botrány s a jelentéktelen irodakukacot rögtön felkapja hátára a nagy-élet: fõtisztviselõk keresik kegyeit, pénzemberek osztják meg vele a prédát – ha már egyszer a felesége a miniszterelnök barátnõje…” – Szõcs István, Elõre

„Fölfedezést ígér a nagyváradi színház: hatvanöt éves port egy olyan szerzõ olyan mûvérõl igyekszik leverni, amelyet a hatkötetes akadémiai irodalomtörténet sem említ…Viszont napjainkban világszerte divatja van a századforduló, a századelõ irodalmának. Miért ne nevessünk egy gyáva, csak feleségével szemben zsarnoki kishivatalnokon, akibõl egy váratlan – bohózatokban megszokott – helyzet harsányan hozza ki jellemének fõ vonásait? Nagy Endre biztosan jól ismerte kortársait, és jól ismerte a színmûírás mesterségét…Túlzás volna azt állítani, hogy a rendezõ Szabó József gyöngyszemre akadt a poros könyvtárpolcon, játszható, hasznos repertoár-kiegészítõre mindenképpen. Amire bejön a közönség, és nem is bánja meg választását. – Kántor Lajos, Utunk

 

 


Szereplők:


Benke Dániel

Benkéné

Dr. Vas Jenõ

Gróf Bercey Dezsõ

Grófné

Kalmár

Ügynök

Házmester

Újságíró

Rendõrtiszt

Mentõorvos

Elsõ kiváncsi

Második kiváncsi

Rikkancsok


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Zenei összeállítás:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Bemutató: 1977.11.20