Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Nagy Béla – Novák Ferenc – Rossa László

A lovagkirály

Szertartásjáték László királyról - Õsbemutató

„A darab Szent László királynak állít emléket, életét táncban, dalban, prózában elbeszélve. A halálának 900. évfordulójára rendezett Varadinum-emléknapok keretében mutatták be… Szent László uralkodása idején szûnt meg végleg a pogány «visszarendezõdés» veszélye. Személyében pedig egyesítette a vitézséget, a vakmerõséget, a haza és a szabadság szeretetét, de az új eszményt is, a Krisztus iránti lelkesedést… Államalapító királyunk törvényeinél is szigorúbbakat alkotott – követve a korabeli civilizált nyugati mintákat -, igazságosságához mégsem fért kétség soha.” (Medgyessy Ildikó)
„A Lovagkirály – e László király alakját megelevenítõ szertartásjáték mûfajában is, megszületésében is rendhagyó. Hiszen egy kerek irodalmi mû híján különbözõ mûfajok, mûvészeti ágak összefonása által komponálta egységes egésszé a Kossuth-díjas Novák Ferenc mindazt, amit a szó, a zene, a mozgásnyelv, valamint kilenc évszázad népi hagyománya a rendezõ-koreográfus számára kínálni tudott. E mozaikszerûség, többrétûség a maga gazdagsága mellett egyben áttörést kínáló akadályt is jelentett, amit jól jelez: nem egyértelmûen meghatározható a Lovagkirály mûfaja sem. Mert több, mint táncszínház, több, mint szertartásjáték, a hagyományos színészi jelenlét, a drámai szituációk egy klasszikusan hõsi életpálya körvonalait rajzolták meg olyan epizódok kiragadásával a teljesség igénye nélkül, melyek a történelemtudomány, avagy a népi legendavilág révén évszázadokon át megmaradtak a nemzet kollektív tudatában. Rokonszenves s nem elhanyagolható momentuma a Lovagkirály egészének: magyarsága nem sekélyesedik magyarkodássá.” (Szûcs László)
 


Szereplők:


László király

Táncos altergója

Egy leány

Szalárd vezér

Dezsõ érsek

Sixtus püspök

Bors vezér:

Péter pap

Szerzetes

Katonák

Közremûködik a Honvéd Együttes Táncszínháza. Táncosok

Táncosok

Táncosok

Táncosok

Táncosok

Táncosok

A Honvéd Együttes Hegedõs Folkegyüttese


A rendezõ munkatársa:

Zeneszerzõ:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Színpadmester (a Honvéd Együttes részérõl):

Bemutató: 1995.05.12