410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

A hetedik lépcsőfok

Hrabali mesék

Előadásunkban az egész hrabali életművön átvilágító, szikrázó életszeretetet szeretnénk működésbe hozni. Nem egyetlen művét dolgoztuk fel az írónak, hanem az ismertebb regényeinek, novelláinak motívumaiból és a színészekkel közös improvizációk alapján hoztunk létre egy hrabali szellemiségű, de mégiscsak saját történetet, vagy még inkább: interaktív történést, amelybe igyekszünk minél jobban bevonni a nézőt is.
Azért szerkesztettünk így, mert úgy tapasztaltuk, hogy a hrabali művek gazdagsága, szószátyárságuk, a történetek folytonos kacskaringói nem kényszeríthetőek egy unalmasan lineáris narratíva béklyójába. Ezek a történetek csak akkor nyílnak ki igazán, ha megtartjuk sajátos képlékenységüket. A próbafolyamat alatt azt is észrevettük, hogy akkor vagyunk hűek Hrabalhoz, ha mint ő, mi is elsősorban magunkban és a minket körülvevő szűk környezetben fedezzük fel a világ abszurditását és a benne rejlő szépséget. Ezért nem tudtuk (persze nem is akartuk) megúszni, hogy saját életünket ne dolgozzuk bele az előadásba.

Balogh Attila rendező 1988-ban született Sepsiszentgyörgyön. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem mesteri szakán színész-rendezőként diplomázott.2011-től a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának rendezője. A nagyváradi közönség vendégelőadásként láthatta az ő rendezésében a Valahol Európában című előadást a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadásában, valamint az elmúlt évadban A nyugati világ bajnoka című produkciót, szintén a szatmári színház vendégjátékaként.

--

Kritikák:

Balogh Levente: Groteszk pizsamaparti és székelysploitation (Krónika)

Pap István: A sörhab fehérségében megmutatkozó hrabali világ (Bihari Napló)

Biró Árpád Levente: Hrabal patyolatfehérben (Játéktér)


Szereplők:Rendező:

Dramaturg:

Díszlet:

Ügyelő:

Bemutató: 2015.01.16