Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Al. Mirodan

A hírhedt 702-es

Szatirikus vígjáték három felvonásban

Forditó: Farkas Teréz

„A darab egy feltûnést keltõ esetbõl indul ki, amely az Amerikai Egyesült Államokban nemrégen történt. A lapok sokáig tárgyalták az esetet. Egy halálraítéltnek 12 évig halogatták a kivégzését, mert egy kiadó szerzõdést kötött az elítélttel mûveinek kinyomtatására. Egy önéletírás a halál közelségében. A gengszter így lett íróvá, a folyamat 12 évig tartott. A börtön kapuján egy deklasszált és korrupt emberi lény lépett be, de akinek halnia kell, már a nagy erkölcsi megújhodásban újjászületett ember.
A szerzõ darabjában nem az egyéni drámán van a hangsúly, hanem azokon a körülményeken, amelyekben gyökerezik. A drámaíró fõként azon ütközik meg, hogy egy ember élete éveken át lehet alku tárgya a «business» kedvéért. Egy neves bûnözõ máról-holnapra az érdeklõdés középpontjába kerül. A börtön büszke lesz hírnevére, amely nevezetes foglya által más börtönök fölé emeli, s ezért kényelmesebb és szebben berendezett cellába helyezi a rabságba került embert. Így lesz õ a hírhedt 702-es.
A fõhõs Mirodan darabjában valóságos ember, s éppen az emberség egyik feltétele, hogy ne fogadja el ezt a sorsot. Noha léte csupa bizonytalanság, mégis talál önmagában erõforrást a harchoz és a reményhez. Utolsó pillanatáig megõrzi érzelmeinek õszinteségét, s azt a természetességet, amely mindenkor a romlatlan emberség jele. Talán mulattatja is a személye körül felburjánzó lázas izgatottság és beteges kíváncsiság.
Mirodan személyében olyan drámaíró jelentkezik, aki a legtragikusabb jelentõséggel telített komédiájában keserû nevetéssel áll bosszút a történtekért.” (B. Elvin)
 


Szereplők:


Cheryl Sandman

Diana, a kékruhás lány

A kiadó

Börtönõr

Jackson, ügyvéd

Miss Page, a könyvkiadó titkárnõje

Börtönigazgató

Miss Pope, riporter

Miss Pope, riporter:

Szögi Arany

Az Alcatraz börtön igazgatója

Armitage megbízottja


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Maszkmester:

Bemutató: 1960.12.05