Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Carlo Goldoni

A fogadósné (Mirandolina)

Vígjáték három felvonásban

Forditó: Révay József

„A fogadósné a 18. század felszabaduló polgári nõjének jellemrajza. Sûrûn kirobbanó kacagás kíséri, amint Mirandolina vidáman, szellemesen siklik ki a nagyurak feléje nyúlkáló karmai közül. Goldoni vígjátéka az elszegényedett és pénzen vásárolt nemesség kigúnyolt figuráját tálalja elénk teljes «pompájában», megvetést érdemlõ valóságában. A léha, élvhajhász szenilis õrgróf, Ripafratta és Albafiorita lovagok lényegében a nemesség hanyatlásának, korának jellegzetes és undorító alakjai. Annál üdébben és frissebben hat az eleven, örökké jókedvû Fabrizio, aki a népet, és Mirandolina, aki a feltörekvõ polgárságot képviseli. Ez utóbbiban a bonyolult nõi lélek finom vonásait és sziporkázó humorát kapjuk.
A cselekmény egy fogadó szûk szobáinak falai között játszódik. Mirandolina, a fogadó-tulajdonos bájos, megkapó közvetlenséggel kerüli ki a kéjenc nemesek cselvetéseit.” (Fáklya, Fáber Imre)
 


Szereplők:


Ripafratta lovag

Fortipopoli õrgróf

Albafiorita gróf

Mirandolina, fogadó-tulajdonos

Ortensia, színésznõ

Dejanira, színésznõ

Fabrizio, a fogadó pincére


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

A zenekart vezényli:

Ügyelõ:

Maszkmester:

Bemutató: 1958.10.23