Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Barta Lajos

A Szalay lányok (Szerelem)

Szatíra négy felvonásban

„Barta Lajos darabja több, mint negyven éves, de a mû üdébb, mint valaha. Örök hamvasságát az õrzi meg, hogy az élet hitelességét érzékeny költõ pecsételi meg benne.
A Szalay-leányok édesapja szerény nyugdíjas, õk maguk kávézva, kötve, sétálva, templomozva és várva, várva virulnak el a sivár alföldi kisváros szélén alvó házban. De azért az õ vágyaik is ott röpködnek, ahol a szerencsésebb lányoké: a boldogság álma körül. Fáradt ez a vágy, sokat szállongott hiába: a polgári társadalomban nem sok öröm nõtt a szegény leányok számára.
Böske, a kislány egy félénk hadnagyocskát szeret, de boldogságukhoz a legfontosabb, a kaució hiányzik. Lujzának, a középsõnek is van udvarlója, Biky, a költõ, a sarki fûszeres tehetséges fia, akit azonban Pest vonz, a karrier, s feljutva a fõvárosba, meg is feledkezik a szerelmérõl. Nelly, akit az a kor 28 évével már vénleánynak bélyegez, sok keserû csalódás után már nagyon kevéssel is beérné: átellenben lakik Komoróczy Jenõ, a sárga, finnyáskodó, kissé habókos adótiszt, azt kezdi a házhoz édesgetni.
Vesztére teszi, mert a boldogtalan embert ott labdaként dobálja a többi lány. Elõbb önmagának kaparintja meg játékból, unalomból a szeles Böske, majd Lujzának «liferálja» át, vigasztalásként a csélcsap költõ helyett. Játszanak vele egy ideig a lányok, sírásra álló szájjal játszanak, majd eldobják, hiszen nem szerethetik. S csak amikor a kétségbeesett Komoróczy ágynak dõl bánatában és halni készül, akkor csap le rá újra Nelly, a dércsípte lány, akinek õ is jó. A vénlegény eszeveszett szépségvágyának, ifjúság-áhítatának helyébe a békés otthon, a jól fõzõ, ápoló feleség reményképét ülteti, ami elég is ehhez a fanyar házassághoz.
Böske már akkor férje sírját gondozza, mert a haldokló hadnagy mégis csak megkapta nagyanyjától a kauciót; Lujza falura készül, postamesternõként öregedni meg a falu szoknya-éhes férfiúi között. Bánatos, lemondó mosolyuk kíséri ki a megalkuvásos élet unalmas állomására a tragikomikus házaspárt.” (Az elõadás mûsorfüzetébõl)
 


Szereplők:


Szalay, nyugalmazott kataszteri mérnök

Szalayné, a felesége

Lujza:

Székely (Nagy) Gizi

Biky, fûszeres

Ifj.Biky, költõ

Ifj.Biky, költõ:

Belényi Ferenc

Udvardi Pista hadnagy

Komoróczy Komoróczy Jenõ, adótiszt

Fuchsné, a háziasszonya

Kocsárd, temetkezési vállalkozó

Történik 1913-1914-ben egy vidéki városban


Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1955.12.26