Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Corneliu Dragoman

A 88-as õrház

Dráma

Forditó: Bárdos László és Porkoláb István

„A darab cselekménye 1932-ben játszódik, a grivicai harcok elõestéjén, de a kiválasztott típusok – akiknek nagy része vasutas – olyan távol esnek a dolgozók abban az idõben egyre erõteljesebbé váló harcától, hogy nem adnak jellegzetes helyzetképet. Az író túl finom eszközökkel, túlzottan sejtelmesen akarta érzékeltetni az öntudatos munkás alakját – a mozdonyvezetõt -, akirõl ugyan sok szó esik, de egyszer sem jelenik meg a színen. A gyorsvonat állandóan visszatérõ dübörgése, ami a mozdonyvezetõ jelenlétét akarta érzékeltetni, a szimbolizmus határát súrolja és egyedül a darab megoldásában csillan fel halványan az elnyomottak és kizsákmányoltak közös harcának szükségessége.
A hiányosságok mellett sok pozitív oldala is van a darabnak. Elsõsorban is az elnyomást képviselõ földesúr típusa, az emberi mivoltából kivetkõzött fenevad, a Baragan zsíros termõföldjén elterülõ egyik birtok egykori tulajdonosa.
A darab mûfajilag – a típusok elszigeteltsége miatt is – inkább tartozik a naturalizmus iskolájához, mint a mai élõ mûvészethez. Rámutat ugyan a társadalmi ellentmondásokra, de nem vetíti a nézõ elé, hogy mi okozza ezeket az ellentéteket.” (Boros Endre, Fáklya)
 


Szereplők:


Ion, pályaõr, 45 éves

Ioana, a leánya

Mãriuca, a leánya, 15 éves, ágyban fekvõ beteg

Marin, a fia, 13 éves

Rãducu, a fia, 6 éves

Jenicã Irimescu, földbirtokos, 36 éves

Dorotea, menyasszonya, 26 éves

Vasile, pályaõr, 48 éves

Történik valahol a Bãrãganon, a regátban, 1932 nyarán, a 88-as számú vasúti õrházban


Rendező:

Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Bemutató: 1949.05.21