Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Útmenti almafa (Hazánk költészete)

A XI. irodalmi délelõtt a hazai líra legszebb verseibõl és megzenésített költeményeibõl

A XI. irodalmi délelõtt a hazai líra legszebb verseibõl és megzenésített költeményeibõl

(Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Werner Bossert, Endre Károly, Földi Janka, Gellért Sándor, Gréda József, Hajdu Gyõzõ, Horváth Imre, Horváth István, Magda Isanos, Jánosházy György, Kiss Jenõ, Létay Lajos, Majtényi Erik, Schneider Sz., Szabédi László, Székely János, Szemlér Ferenc, Tóth István)

A zeneszámok szerzõi: Bihari Sándor, Gherase Dendrino, Sabin Drãgoi, Negrea és Norbert Petri

Bevezetõ elõadás: Gálfalfi Zsolt irodalmi kritikus

Az összekötõ szöveget elmondja: Halasi Gyula

Zongorakíséret: Horváth Magda, Mihai Vasilescu

Negrea Emlékek a falumból c. mûvét zongorán elõadja: Antal Ilona

„Az útmenti almafa, Mihai Beniuc örökszép versének címe és tárgya a költészetet jelképezi, amelynek gyümölcsös fájáról mindenki szabadon szakíthat. A mûsor a legismertebb hazai költõk legszebb verseibõl és neves hazai zeneszerzõk dalaiból állt össze. A bevezetõt Gálfalvi Zsolt irodalomkritikus, a marosvásárhelyi Igaz Szó irodalombírálat-rovatának vezetõje tartotta. A versek szerzõi Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Endre Károly, Földi Janka, Hajdu Gyõzõ, Horváth Imre, Kiss Jenõ, Székely János, Szabédi László, Tóth István, hogy csak néhányat említsünk a jeles költõ-gárdából. Megzenésített versek és énekszámok is elhangzottak. Külön érdekessége a mûsornak Szabédi László A szabédi zsoltár címû verse, amelyet öt hangra osztott a rendezés.” (Fáklya)

 


Szereplők:


Elõadó

Elõadó

Elõadó

Elõadó

Elõadó

Elõadó


Rendező:

Színpadkép:

Bemutató: 1957.12.22