Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Friedrich Schiller

Ármány és szerelem

Szomorú játék három felvonásban

Forditó: Vas István

„A darab Schiller ifjúkori remekmûve. Témája a 18. századi német valóság talajában gyökerezik. A színteret saját élete kínálta az írónak: a württenbergi hercegség, Schiller szülõföldje, példája lehet a feudális elmaradottságnak, a kíméletlen abszolutizmusnak. Württenberg ura, akirõl a herceget mintázta túltesz kora zsarnokain. Züllött nemesség és nyomorgó, kiszolgáltatott pórnép. Ebbe a feszültségtõl terhes kégkörbe helyezi Schiller a kancellár fia és az egyszerû polgárlány tragikus szerelmének történetét.
Két ellentétes világ, két ellentétes osztály vív küzdelmet jelképesen a darab hõseiben. A születési elõjogok, a megkövült elõítéletek, a rang és hatalom várát ostromolja, a felvilágosodás zászlaja alatt.
Mint a cím is jelzi, a darab szereplõi két táborhoz tartoznak: az ármány és a szerelem táborához. Az ármány hatalmas cselszövõivel egyedül Ferdinánd, a kancellár fia száll szembe, a többi alak csak passzív, szenvedõ fél, szavakkal már igen, de tettekkel még nem tud küzdeni a zsarnokság ellen.
A szerelmesek halála azonban nem jelenti az általuk képviselt ügy bikását.” (M. Implon Irén, Fáklya)
 


Szereplők:


Von Walter, kancellár egy német fejedelem udvarában

Ferdinánd, a fia

Von Kalb, fõudvarmester

Lady Milford, a fejedelem kegyencnõje

Lady Milford, a fejedelem kegyencnõje:

Ferenczy Annamária

Wurm, a kancellár titkára

Miller, városi zenész

Millerné

Lujza, a leányuk

Lujza, a leányuk:

Révi Monosi Bea

Sophie, a Lady komornája

A fejedelem komornyikja

Egy komornyik

Történik Németországban, a XVIII.század végén


Díszlettervezõ:

Szobrászmunkák:

Súgó:

Bemutató: 1956.04.21