Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Móricz Zsigmond

Úri muri

Színmû három felvonásban

Az Úri muri fõhõse Szakhmáry Zoltán, földbirtokos, aki megpróbál kiemelkedni a dzsentriréteg általános murizó életvitelébõl és mintagazdaságot alapít, valami újat szeretne teremteni, valami megtartó erõt, jövõt jelentõt. De környezete nem engedi és a magányos harcos elbukik.
Egy alföldi kisváros vendéglõjében indul a cselekmény, ahol a vidék számottevõ urai sörözgetnek a nagy melegben. Az érkezõ könyvügynököt, Lekenczeyt grófnak „nevezik ki” és nagy murira készülõdnek. Megérkezik Szakhmáry Zoltán is, aki éppen az eladósodása fölött gyötrõdik és pénzhez szeretne jutni a felesége segítségével, akinek a váltót alá kellene írnia. Ám Eszter az ügyvéd által hozott iratok aláírasakor mintegy véletlenük felborítja a tintásüveget, és ezt égi jelként értelmezve, megtagadja a váltó aláírását. Szakhmáryban felcsap a tehetetlen düh és a saját tanyájára invitálja a mulatozni induló társaságot. Idõközben útjába kerül a kacér summáslány, Rozika, õt is kiviszi, és a lány tisztaságot sugall számára.
A mindent elsöprõ muri azonban megmutatja mindennek és mindenkinek az igazi arcát. Kiérkezik Eszter, a feleség és rajtakapja férjét a summáslánnyal. Botrány kerekedik, mialatt Rozika Lekenczeyvel megszökik, rövid búcsúlevelet hagyva Zoltánnak. S amikor úgy érzi, minden összeroppant körülötte, kétségbeesésében talán megállíthatná valaki, hogy értelmetlenül ne dobja el magától az életet, de a vendégek a füle hallatára mondják ki a verdiktet: „gyáva ez ahhoz”. És akkor fölgyújtja a tanyát és fõbe lövi magát.
„A rendezõ Szabó József nem az eddig látott elõadásokból indul ki, hanem magából a mûbõl, távol tartva magát a másolás kísértésétõl s így mindenki számára érthetõen fogalmazta meg mûvészi egyéniségét… Korszerû – de nem modernkedõ – tiszta elõadást láttunk. A rendezõ és a színészek érdeme, hogy ebben az elõadásban nincsenek kicsi és nagy szerepek. Csupán lényeget megértõ szerepek vannak, amelyek mûvészi erõvel szolgálják a mû mondanivalóját.” (Fáklya, K. Gy.)
 


Szereplők:


Szakhmáry Zoltán

Rhédey Eszter

Zsellyei Balogh Ábel

Csörgheõ Csuli

Lekenczey Muki

Gosztonyi Bandi

Malmossi

Parraghi

Lefkovics, ügyvéd

Tanyásgazda

Ködmön András

Hulla János

Széplegény

Bolha Pista, kocsis

Jaszom, közhuszár

Vénasszony

I.summáslány

II.summáslány

III.summáslány

IV.summáslány

V.summáslány

VI.summáslány

Fräulein

Kisfiú

Kislány

Pincér

I.kubikos

II.kubikos

III.kubikos

Mérnök

III.úr


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1964.02.20