410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Örök barátaink

Versmûsor

Ady Endre, Juhász Gyula, François Villon, József Attila, Pablo Neruda, Petõfi, William Wordsworth költeményeibõl

„Várad szép hagyományai közé tartozik a szavalóestek szokása. Ebben a mûsorban M. Implon Irén tartott bevezetõt. Beszélt a versmondás hagyományairól és bemutatta a mûsorra tûzött verseket. Bármennyire különbözõ tájak és korok költõi írták is a verseket, mindegyikbõl az ember szeretete és a legkiválóbbak gondja szól hozzánk: emberibbé tenni életünket.
Puskin vitorlát kergetõ képeiben éppen úgy mint a bömbölõ Tisza hallatán vagy ha a lelketlen német zsoldosok embertelenségén borzadunk. Juhász Gyula versébõl megrázóan éreztük az emberi humánum legmagasabb követelményét: a szabadság gondolatát. És elhangzott Villon Haláltánc balladája, Ady és József Attila versek, Vörösmarty máig korszerû töprengése a könyvek sorsa fölött.” (Tátray Barna, Fáklya)
 

 


Szereplők:


Elõadó

Elõadó

Elõadó

Elõadó


Zongorán kísér:

Bevezetõ elõadás:

Bemutató: 1956.10.14