Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Tamási Áron

Énekes madár

Székely népi játék 3 felvonásban

Tamási Áron (1897-1966) Énekes madár címû "székely népi játék"-nak nevezett színmûvével - Féja Géza szavaival élve - friss légáram tört be a magyar színpadra: tulajdonképpen ekkor bontakozott ki véglegesen a régi népszínmûvek hamis szemléletébõl. Az 1933-ban keletkezett színmû másik neves méltatója, Illés Endre szerint "az álomnak és a valóságnak, a félhomálynak és a napfényes szikrázásnak, a halálnak és a szerelemnek ilyen teljességével csak a megrendítõ székely balladák szóltak eddig Erdélyrõl". Két szempont, két megközelítés, egyben azonban közös a hangjuk, s ez az elismerés: kortársként is pontosan tudták, hogy Tamási Áron tolla alól korszakos mû, remekmû került ki. Most, több mint 60 évvel a színmû elsõ váradi (s mindmáig egyetlen) bemutatója után a Szigligeti Társulat újra mûsorára tûzte a Tamási-életmû egyik legismertebb s legnépszerûbb darabját.


Szereplők:


Gondos Eszter, vénleány

Gondos Regina, vénleány

Gondos Magdolna, fiatal leány

Bakk Lukács, vénlegény, az Eszter võlegénye

Préda Máté, vénlegény, a Regina võlegénye

Kömény Móka, fiatal legény

Kömény Móka, fiatal legény:

Csatlós Lóránt

Kömény Ignácné, Móka anyja

Kömény Ignácné, Móka anyja:

Fazakas Márton Erzsébet

Katolikus pap

Siratóasszonyok

Boszorkány, Kecske

Dobos ember

Énekes

Bábos

Valaki

Közremûködnek


Díszlettervezõ:

Rendező:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1999.09.29