Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Rimanóczy Kálmán

Éjszakai ügyelet (Mûtét)

Színmû három felvonásban

A cselekmény színhelye: I.felvonás: Budapesten, 1945.január 10-én, II.és III.felvonás: egy erdélyi kórház sebészeti osztályán, 1955-ben.

„Új szerzõ elsõ darabja a Mûtét, benne orvos szól az orvosokról, a «fehér köpeny» kötelezõ erkölcsi normáiról. Regények, novellák, filmek központi témája volt már, s színdarab is nem egy foglalkozott az orvosi etika, az orvosi lelkiismeret íratlan szabályaival. Mély drámai konfliktusokat rejtõ világa mégis örök-új témát kínál. Rimanóczy Kálmán azt a mozzanatot ragadta ki a kórházi élet sokoldalúságából, amikor az orvosban összeütközik a kötelességérzet, a felelõsségtudat a fájdalom-kiváltotta gyûlölettel, bosszúvággyal. A mûtõ átható fehér fényében Budai doktor szembetalálja magát apjának tíz év óta keresett gyilkosával. A súlyosan sérültet azonnal operálni kell. A körülmények úgy hozzák, hogy Budai Péternek kell a mûtétet elvégeznie. Megrendítõ lelki harc után az orvosban gyõz a hivatásérzet, a sikerült operációval megmenti a gyilkos életét.
A darab betekintést nyújt az ember megmentésének felemelõ, szép munkáját végzõ orvosok mindennapjaiba, a fehér falak, fehér ajtók mögött az életért dúló nagy harcokba. Rimanóczy Kálmán az orvos humanizmusának, hivatás diktálta életszeretetének prizmáján látja és láttatja meg ebben a harcban a jót, a szépet, a nemeset, meg azt a hitványságot, érdekhajhászást, felelõtlenséget is, ami akadályozza a becsületes orvosok áldozatos munkáját.
Budai doktornak az operáció utáni õszinte megnyilatkozása kolléganõje elõtt, voltaképpen pontot jelent a megoldódott konfliktus után. Az alantas személyi indulatokon gyõzedelmeskedõ igazi ember- és életszeretetnek ez az elgondolkoztatóan szép megnyilatkozása.” (M. Implon Irén, Fáklya)
 

 


Szereplők:


Buday Sándor, nyug.gimn.tanár, Péter apja

Buday Anna, a felesége, Péter anyja

Dr.Keveházy Árpád, orvosfõhadnagy, majd sebész-alorvos

Dr.Buday Péter, orvoszászlós, majd sebész-szakorvos

Dr.Kerekes, tartalékos orvosfõhadnagy

Boroszlai körzetparancsnok

Szekeres, a járõr egyik tagja

Endreffy, a járõr másik tagja

Endreffy Gábor, körzetvezetõ

Dr.Bucur Maria, sebész szakorvos

Kovács János, mûtõs altiszt

Stoina Viktor, orvosgyakornok

Puskás László, orvosgyakornok

Dr.Ardelean Virgil, osztályvezetõ sebész-fõorvos

Endreffyné, Endreffy Gábor felesége

Röntgenes nõvér

Teréz mûtõsnõvér

Doina nõvér

Júlia nõvér

Betegápoló nõvér


Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Hangfelvételek:

Bemutató: 1957.03.16