410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Éneksürgetõ

Irodalmi összeállítás bihari kortárs költõk verseibõl két részben

Fábián Imre, Diószegi Dezsõ, Lia Þentea, Ioan Trif, Nicolae Brînda, Gabriela Hurezean, Máté Imre, Fodor Emilia, Al.Andriþoiu, Viorel Horj, Thurzó István, Mérai Csilla, Constantin Mãlinaº, S. Németh Antal, Mircea Bradu, Bencsik Anna, Tabajdi Anna, Kéri Sándor, Emil Stoica, Ionel Pantea, Andrei Dumbrãveanu, Remus Rednic, Számadó Ernõ, Millye Ibolya, Tóth István, Gera F. Attila, Fábián Sándor, Gábor Ferenc, Gheorghe Grigurcu, Vasile Spoialã, Gittai István, Ion Davideanu, Bonczos Juliánna, Tüzes Bálint, Adoni Nagy Mária, Ardeleanu Gheorghe, K. Papp József, Molnár János, Zudor János, Teodor Criºan, Gheorghe Moldovan, Stanca Ponta, Virgil Þepelea, Hajnal Ágota, Adrian Pintea, Pataki István, Cornel Dana, Horváth Imre mûveibõl

„Bihari költõk versei hangzanak el a pódiumról. Azoké, akiket ismer az egész ország és azoké, akik lelkes irodalmi körök tagjaként most bontogatják szárnyaikat. Férfikorban lévõk és alig szakállasodó tollforgatók, anyák és leányok, a munka mezejének különbözõ területeirõl, románok, magyarok, értelmiségiek és fizikai munkát végzõ dolgozók… Valamennyiüket egy csoportban nyújtjuk át a Stúdió ’99 színpadán…Varga Vilmos önálló irodalmi estjei mellé méltóképp sorakozik fel ez az összeállítás…A színpadot benépesítõ majd félszáz költõ fényképe, mosolyuk, de a zsúfolt nézõtér is felemelõ érzéssel és köszönettel hódol költõnek, színésznek” – Sz. Kovács István, Mûvelõdés
„Átfogó lírai helyzetképet akart adni varga Vilmos, amikor a bihari tájakon termett lírát színpadi antológiába rendezte? Talán inkább poétai seregszemlét: lássátok (és halljátok) tisztelt vagy nem tisztelt kortársaim, õk azok verseket írnak itt…Biharban.” – Implon Irén, Fáklya 


Szereplők:


Elõadó

Elõadó

Elõadó


Összeállította és rendezte:

Díszlettervezõ:

Bemutató: 1974.02.14