410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Nézz vissza nevetve

Vidámabb irodalmi összeállítás két részben

Bajor Andor, Friedrich Dürrenmatt, Jevgenyij Jevtusenko, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Marin Sorescu, Szilágyi Domokos mûveibõl

„Varga Vilmos Nézz vissza nevetve címû vidámabb irodalmi mûsora, helyenkénti frappáns fordulataival vitathatatlan tetszést aratott. Az elõadott mûvek derûs szellemi légkörében kapcsolat született elõadó és közönség között. A cinkos mosolygástól a kirobbanó nevetésig, sõt kinevetésig hatolt ez az érzelmi-intellektuális áramkör. Varga Vilmos kitûnõ érzékkel tapintja ki a mûvek szatirikus éleit, derûs hajlatait és mûvészi átéléssel bontja ki eszméltetõ értelmüket. Hanggal, mimikával, gesztussal és testtartással közvetített azonosulása olykor a felfedezés erejével hat. Az elõadómûvész ezúttal is igazolta, hogy a hazai versmondás újjászületésének kimunkálásában méltó helyet foglal el; beszédtechnikája, a szövegek belsõ ritmusának érzékeltetése az elõadott mûveknek nemcsak értelmi világosságát, érzelmi árnyalásait is kifejezi.” (Robotos Imre, Elõre)


Szereplők:


Elõadja


Rendező:

Bemutató: 1970.02.28