410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Köszöntlek, hazám

Hazafias versmûsor

A kortárs hazai magyar és román irodalom hazafias verseibõl válogatott a rendezõ Gábor Kati. A költemények a szülõföld iránti hûségrõl, a hazaszeretetrõl, az emberi helytállásról szóltak, a különbözõ szerzõk hangulatának és alkatának megfelelõen különbözõ módon. Megzenésített formában is pódiumra kerültek egyes alkotások.
Az elõadást fõleg iskolásoknak adták elõ, a színház emeleti elõcsarnokában, néhányszor pedig más helyszíneken, például iskolák dísztermében.
 


Szereplők:


Elõadják:


Válogatta és rendezte:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Bemutató: 1986.05.10