410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Arany János

Epilógus

ARANY JÁNOS önéletírásából és verseibõl a költõ születésének 180.évfordulója alkalmából

Jubileumi elõadás

Gáll Annamária és Péterfy Lajos Arany János születésének 180. évfordulója alkalmából bemutatta az önéletrajzi írásokból és versekbõl álló pódium-elõadást Epilógus címmel.
Az elõadásban elhangzottak részletek az Önéletrajzból valamint Petõfi és Arany levelezésébõl. Mûsorra került többek között a Családi kör, a Vörös Rébék, a Híd-avatás, a Fülemile, a Letészem a lantot, az Emlények, A walesi bárdok, az Epilógus.

„Péterfy Lajos és Gáll Annamária színmûvészek Arany János –emlékmûsorának helyszíne volt a nagyváradi színház elsõ emeleti páholyfolyosója. Az elõadásnak a Toldi szerzõje születésének 180. évfordulója adott ünnepi aktualitást.
Az irodalmi emlékeket, fõként Arany Önéletrajzát alapul vevõ betétszövegek érzékletesen követték nyomon a költõ életútját, a fontosabb momentumokat versekkel hitelesen és gazdagon kidomborító összeállításból kirajzolódtak a történelem, a korszak fordulópontjai. A szabadságharc utáni elnyomás és önkényuralom fájdalmát tükrözõ költemények mellett, az elõadásból felszínre került az Arany-versek szatirikus, kíméletlen humorral átitatott társadalomkritikája.” (Bihari Napló)
 


Szereplők:


Elõadják:


A mûsort szerkesztette és rendezte:

Szcenográfia:

Ügyelõ:

Világosító:

Bemutató: 1997.12.06