410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Eminescu

Varga Vimos versmûsora

Az elõadóest megpróbál egy átfogó képet alkotni a román irodalom költõ-óriásáról. Így a mûsor szerves része a nagy versek mellett Eminescu hibásan kiállított halotti bizonyítvány, Iosif Vulcan visszaemlékezése, Eminescu és Veronica Micle levelezése, publicisztika, bökvers és aforizmák. A nagy versek közül pedig a Glossza, Csak egy vágyam maradt, A feslett ifjakhoz, Kék virág, Császár és proletár, III. Levél, Ámor úrfi, Az Esthajnalcsillag hangzik el a pódiumon.

„Sok utánaolvasást, búvárkodást sejtetõ mûsor-összeállításuk egyik fõ érdeme, hogy az esticsillag-messzeségben fénylõ költõt emberközelbe hozza, földibbé és élesebbé téve ezzel ragyogását. Az elõadás patetizmus-mentes alaphangjára gondolok, a romantika máza helyett az életmû természetes patináját csillogtató válogatásra…Ott van az összeállításban költõ nagyváradi felfedezõjének, az Eminovici nevet Eminescura keresztelõ Iosif Vulcannak a visszaemlékezése is, ott vannak a nagy kortársakhoz-barátokhoz fûzõdõ kapcsolatok levélbizonyítékai is…” – Fábián Sándor, Utunk

 

 


Szereplők:


Elõadja


Bemutató: 1977.01.13