410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Csak tiszta forrásból...

F.Bathó Ida és Kakuts Ágnes elõadómûvészek ballada összeállítása két részben

„A csak tiszta forrásból címmel bemutatott mûsor sikerének mindenekelõtt maga a népballada a nyitja. …Szabálytalanul pazar formai fegyelme, nyelvi finomságai, muzsikájának bartóki hangszerelése borzongó gyönyörûséggel töltik el a legínyencebb filológust is. A különös fordulatokban gazdag epikája pedig leköti a legnaivabb laikus érdeklõdését is. Népballadáink hõsei úgy ütköznek meg a sorsukká nõtt hatalommal, kezdettõl fogva oly reménytelenül, mint a legújabb kori hatalom-drámák egzisztencialista eszmekörben viaskodó figurái…
F. Bathó Ida és Kakuts Ágnes társulása szerencsés. Nem törekednek újításra, elõadásmódjuk a balladamondás hagyományos, az elõadómûvészetben kikristályosodott stílusába illeszkedik. A versek nagyfokú értelmi és érzelmi kidolgozottságával tûnnek ki, minden szót, hangsúlyt, szünetet, árnyalatot, ritmust, lélegzetvételt tudatosan szerkesztettek össze.” (Bölöni Sándor, Elõre)
 


Szereplők:


Elõadja

Elõadja:

Kakuts Ágnes


Rendező:

Díszlettervezõ:

Hangmester:

Bemutató: 1970.02.23