410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Nagyvárad Táncegyüttes/ 2021-2022

Nagyvárosi bújdosók"Hiszem, hogy tébolyult bolyongása közben a tönkrement emberiséget ők és a hozzájuk hasonlók terelik folyton-folyvást a jó irányba"
Kiss Ferenc

Kiss Ferenc, a Vízöntő zenekar alapítójának tematikus lemeze 1999-ben jelent meg - a század melankolikus zárlata, és az új évezred látomásos kezdete gyanánt - izgalmas összefoglalásként bizonyítva a népi kultúrából tanultak mai használhatóságát, kifejezőeszközeinek kortárs gondolatiságát. E tartalmilag egységes, de műfajában sokszínű zeneanyag hívta életre az azonos című táncest létrehozásának ötletét.
Egyrészt morális azonosulás okán; a dalok egyszerre szólnak arról az értékrendről, és azokról a személyiségekről, akik évszázadokon át meghatározói voltak a Kárpát-medence szellemiségének, de tudatosítják annak nyomasztó tényét is, hogy a tömeg és info-kommunikáció miként likvidálja őket mindennapjainkból. Ilyen értelemben a táncest kifejezetten pedagógiai céllal jön létre. Az előadás elsősorban a térségünkben élő fiatalokat szólítja meg, akik éppen "leválni" készülnek kulturális identitásukról.
Jövőképük, pálya- és topográfiai választásaik egyszerűen lehetetlenné teszik, hogy valaha is visszataláljanak az említett szellemi forrásokhoz. Többek között ezen motivációk pótlására, az érdeklődés felkeltésére tesz kísérletet produkciónk


Szereplők:


Táncos

Zenész


Dramaturg, játékmester:

Zeneszerző:

Zenei vezető:

Zenei asszisztens:

Koreográfus:

Koreográfus:

Koreográfus:

Koreográfus:

Játéktér, látványtervek:

Vetített látvány:

Rendező:

Ügyelő:

Bemutató: 2013.04.19