410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Nagyvárad Táncegyüttes/ 2021-2022

Tamási Áron novellája nyomán

Bambuc Ördög

táncos mesejáték

Amihez Tamási Áron hozzáért, az menten megszépült. Az ő szemén keresztül a valóság mesevilág, nála a sötétség is tündérfényekkel világít. De Tamási Áronnál a mese is a valóság súlyosságára és bánataira vall; az ő szemén keresztül az állatok és a fák is a világ nagy összefüggéseit példázzák; nála ugyan minden agyafúrt székelységgé válik, de az ő székelysége maga az ezerarcú emberiség.

Székely volt, és ez meghatározta látásmódját is, stílusát is. A székely hagyományok, a székelyföldi hegyek és erdők, a gyermekkorban lélekbe szívódott mesék, balladák és nem utolsósorban tréfák, játékok, szelíd ugratások ugyanúgy mindvégig befolyásolták képzet- és képzeletvilágát, mint nyitott szemű érdeklődése minden iránt és csukott szemű hajlandósága a misztikumokra. Tamási mindent látott, ami látható volt a körülvevő való világban, és mindenről a nehéz munkával dolgozó emberek vélekedése szerint válaszolt. De Tamási azt is látta, ami nem látható, amiről az ember azt sem tudhatja, van-e vagy nincs, ami kívül esik a való világon (...) Egyszerre volt tényekhez ragaszkodó realista és lelke mélyéig vallásos ember, aki a végső döntést az emberen túlról várta. Nem egy bizonyos tételes vallásnak volt dogma szerinti hívője (...) ennél sokkal játékosabb lélekként élte életét... Azt azonban jól tudta, hogy magamagától még a mennyei segítség sem jön el, ha mi magunk nem teszünk okosan a saját érdekünkben. Kedvesen ravasz, mókás kedvű szegény emberei körülbelül úgy gondolják a nagy igazságszolgáltatást, hogy „segíts magadon, isten is megsegít".

Hegedűs Géza

 

Akit a legjobban szeretsz, aki a legjobban szeret, egyszer csak azt mondja neked méregből, mert véletlenül rossz voltál, meggondolatlanul, mert neki is vannak rossz napjai, szóval azt mondja neked az édesapád, vagy az édesanyád „Vigyen el az Ördög édes fiam, ha...”, s itt már nem tudja folytatni, mert milyen is az ördög, ha falra festik, vagy emlegetik?  Képes cselekedni. A Pokol pedig nem mese, nem álom, hanem valóság, mely próbára tesz! Lehet, hogy mégsem olyan fekete az ördög, mint amilyenre festik? Gyere velünk, ha van merszed!

László Csaba

Ha otthon rendetlen vagyok, mert nem érdekel, mit mondanak anyuék, de ha körülöttem mindenki rendetlen, és egyetlen kiutam az, ha én rendes vagyok, akár király is lehetek a rendetlenek között…

                                                                                                                     Dimény Levente

 
Az előadás az udvarhelyszéki-, sóvidéki –, valamint a dél-afrikai (gum boots) táncos és énekes hagyományokra építkezik. További ötleteket az angliai Stump Együttes műsoraiból merítettünk.

 Az előadás létrejöttét a támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.


Szereplők:


Durumó ördögkirály

Apa, idős házaspár - férj

Anya, idős házaspár - feleség

Kisfiú, Bambuc ördög

Rózsabimbós lány

Rózsabimbós lány:

Timár Tímea

Burkus, királyi szolga

Ördög, táncos

Ördög, táncos

Ördög, táncos

Pap, ördög, táncos

Ördög, táncos

Ördög, táncos

Ördög, táncos

Ördög, táncos

Táncos


Rendező:

Koreográfus asszisztens:

Díszlet-, jelmez- és arculattervek:

Koreográfus asszisztens:

Zenei asszisztens:

Zenei összeállítás:

Bemutató: 2011.03.20